Din trygga sotare i Strömsund och Vilhelmina

Vi utför sotning, brandskyddskontroller, besiktningar, samt ventilationsservice inom Vilhelmina och Strömsunds kommun.
Kontakta Oss

Om Oss

Strömsunds Sotningsdistrikt AB startades i september 2007 och har idag fem stycken anställda. Kunderna finns idag inom hela Strömsunds kommun. Företaget är FR2000 certifierad. Vi erbjuder:

  • Sotning
  • Brandskyddskontroll
  • Nyinstallationsbesiktning
  • Statusbesiktning
  • Försäljningsbesiktning
  • Kajborensning
  • Ventilationssanering
BRANDSKYDDS-KONTROLL

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen. Kontrollen innebär en prövning av anläggningens funktion och att dess egenskaper huvudsakligen överensstämmer med de krav som gällde när den togs i bruk.

Mer om Brandskydd
SOTNING 

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

Då en en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar har sotningen stor betydelse.

Mer om sotning
BESIKTNING

Bygglov och bygganmälan krävs normalt för ny- och tillbyggnad samt för att ändra en byggnads användningsområde. Även en del åtgärder som inte är bygglovspliktiga kräver en anmälan. Den ska du lämna skriftligt till miljö- och byggnämnden i din kommun.

Mer om besiktning
ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross