SKORSTENAR

Kanske drömmer du om en sprakande brasa i gillestugan? Eller funderar du på att helt byta fastighetens uppvärmningssystem, och kanske gå från el till fastbränsleeldning?

Här ger vi dig svaren på några av de vanligaste frågorna kring att installera eller renovera eldstäder. Hur ska du gå tillväga? Vad säger lagen? Och hur får du ut mesta möjliga nytta och nöje av investerad krona?

VAL AV SKORSTEN

Det finns i princip tre sätt att bygga en ny skorsten:

  • Murad skorsten
  • Modulskorsten av stenmaterial (betong, tegel, pimpsten, mm)
  • Modulskorsten av stål

Det finns ett flertal godkända monteringsfärdiga modulskorstenar med rökkanaler av stål, syrafast hårdbränd keramik eller cementbundet material. I det senare fallet är rökkanalen ofta inklädd med pimpsten eller annat eldfast material. Pimpsten och keramiskt material har en god förmåga att motstå höga temperaturer – cirka 1200 grader som kan uppstå vid en skorstensbrand. Och en sådan skorsten är ofta att rekommendera till värmepannor som eldas med fastbränsle.

Det är viktigt att man väljer rätt rökkanal till det bränsle som man har tänkt använda sig av! Ett exempel är vid eldning av spannmål, där det kan ge en förhöjd korrosionsrisk jämfört om man eldar med träbränsle. Vid spannmålseldning har rökgaserna ett lågt pH-värde och de innehåller klorider och svavel. Detta kan på kort sikt skada skorstenen – såvida den inte är konstruerad för ändamålet.

De monteringsfärdiga skorstenarna får användas då rökgastemperaturen uppgår till högst 450 grader – om så anges i typgodkännandet eller P-märkningen. Det finns självklart även skorstenar som är godkända för högre temperaturer än 450 grader.

Man kan även bygga en skorsten/rökkanal av stål, gjutjärn och tegel som också kan uppfylla kraven i BBR om den installeras korrekt. Dock så är dessa installationer vanligen ett mer komplicerat arbete än om man monterar en modulskorsten. Att mura en skorsten tar lång tid, vilket gör att den ofta kostar mer än en modulskorsten.

klicka här för att boka eller ändra sotningstid
FAQ - SKORSTENAR
Klicka här för att få svar på frågor som:
  • Hur murar jag en skorsten
  • Hur reparerar jag en skorsten
  • Hur bygger jag ett skorstensschakt
  • Hur hög måste skorstenen vara
Fortfarande osäker? Välkommen att kontakta oss!
ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross