TIPS INFÖR BRANDSKYDDS-KONTROLLEN

Vanligen aviserar vi tillfället för brandskyddskontrollen. Kontrollen och tidsfristen baserar sig då på de fakta vi har om din anläggning i vårt fastighetsregister. Men ibland kan det ju vara så att förändringar sker. Om du exempelvis inte har använt ett sotningsobjekt under en längre tid ska du kontakta oss innan eldstaden eller rökkanalen tas i bruk. Detta gäller även vid nyinstallationer eller ändringar av eldstäder eller rökkanaler.

Särskilt vid nyinstallation eller ändringsarbeten finns en hel del myndighetskrav att ha i beaktande. Dessa berör såväl det allmänna brandskyddet som olika miljö- och byggnadslagar.

För att du ska kunna följa våra rutiner kring mer ordinära brandskyddskontroller listar vi här några allmänna riktlinjer och tips. Dels för att du ska undvika onödiga anmärkningar, men också för att vårt besök hos dig ska gå så smidigt som möjligt:

  • Tänk på att vi måste få tillgång till alla utrymmen där skorstenen passerar. Hjälp oss att komma åt överallt – genom att hålla passager fria och vindsdörrar med mera olåsta.
  • Möjliggör så att hela skorstenens längd kan kontrolleras. På de schakt som inte går att demontera bör en inspektionslucka (även kallad ”Hila-Lucka”) installeras. Detta är framför allt att tänka på för dig som nyinstallerar – din hantverkare har vanligen med detta i beräkningen, men att flagga för det skadar inte!
  • Kolla takskyddsanordningarna! Detta är dessvärre ett vanligt föremål för anmärkningar, och "Lagen om skydd mot olyckor" är tydlig på att det måste finnas säkra takskyddsanordningar. Vanligaste anmärkningen är att det saknas ett glidskydd för resstegen.
  • Använd alltid icke brännbara askhinkar med tätslutande lock och förvara askhinken på icke brännbart underlag.

Hur ofta brandskyddskontroll ska utföras hemma hos dig kan du läsa under länken Vems ansvar?

Om särskilda regler kring nyinstallationer, taksäkerhet med mera kan du läsa under länken Installationsfakta.

Klicka här för att boka eller ändra brandskyddskontroll
VEM FÅR UTFÖRA EN BRANDSKYDDS- KONTROLL?
  • Som ett led i nya bestämmelser och allmänna myndighetskrav finns det en formell behörighetsnivå för dem som skall utföra brandskydds-kontrollen.
  • Ansvarig för fastställandet av behörighetskravet är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB (f.d Räddningsverket).
  • MSB:s mening är att den som har avlagt s.k teknikerexamen(skorstensfejar-tekniker) eller tidigare ingenjörs- eller skorstensfejarmästar-examen har tillräcklig kompetens för att genomföra brand-skyddskontroll. Att bara ha erfarenhet av att sota räcker således inte.
Läs mer om utbildning och kompetens här.
ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross