RESTAURANG & STORKÖK

Konsekvenserna av en imkanalsbrand kan i sak- och egendomsvärde vara mycket allvarliga. Därtill ska läggas riskerna för att tredje man drabbas i händelse av att det brandfarliga flottet tar eld.  I Lagen om skydd mot olyckor(2003:778) tydliggörs fastighetsägarens och användarens skyldigheter att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra skador till följd av eldsvåda.

Utöver restaurangmiljöer finns imkanaler i publika lokaler som hyreshus, hotell, köpcentrum, skolor etc – det ligger således i samhällets intressen att säkerställa att imkalanerna nyttjas funktionellt och tryggt. Men ett fungerande brandskydd är förstås inte bara i lagstiftarens intresse, utan givetvis också för den som äger eller driver restaurangen. Med brandskyddskontrollen fås en garant för att undvika förödelse, driftsstopp och mänsklig skada.

VAD SKALL KONTROLLERAS?

Enligt reglerna för restauranger och storkök – samt jämförbara inrättningar – ska frånluftskanalerna kontrolleras från det utrymme där matlagning eller uppvärmning av mat sker. I kontrollen undersöks också eventuella delar som monterats till kanalen – såsom fläkt, avskiljare och spjäll. Även takbeläggning och andra tillhörande byggnadsdelar, som bjälklagsgenomföringar, samt taksäkerhetsanordningar omfattas av kontrollplikten.

KONTROLLPUNKTERNA ÄR FÖLJANDE:

1. Sotbildning och beläggning (fett).
2. Skador eller förändring av tekniskt utförande.
3. Temperaturförhållanden.
4. Tryckförhållanden och täthet.
5. Drift och skötsel.

VI ARBETAR NÄR DET ÄR BÄST FÖR DIG!

Vi försöker alltid att styra vårt uppdrag så att dina gäster inte störs. Då många restauranger har öppet från lunch till sent om kvällarna kan vi utföra vårt arbete efter stängning eller före öppnandet – helt efter överenskommelse med respektive ägare.

VAD KOSTAR DET?

Priset är fastställt och baseras på antalet faktiska timmar. Timpriset varierar beroende på om arbetet utförs på dagtid eller övertid. Hör gärna med oss om du vill veta mer.

VAD SÄGER LAGEN OM TILLTRÄDE?

De allra flesta är glada att få anläggningen sotad och brandskyddet kontrollerat. Det är därför ovanligt att sotaren blir utestängd från sitt uppdrag. Dock kan det finnas delade meningar huruvida anläggningen behövs rengöras eller kontrolleras. Enligt lag har skorstensfejarmästaren ansvaret att utföra sotning/rensning eller brandskyddskontroll enligt en fastställd intervall. Därför har den som utför arbetet också laglig rätt till tillträde – samt att få nödvändiga upplysningar och handlingar.

HUR OFTA SKALL BRANDSKYDDSKONTROLL OCH SOTNING/RENSNING UTFÖRAS?

Den lagreglerade fristen för brandskyddskontroll är vartannat år och sotning/rensning sker 1-3 gånger per år beroende på verksamhet (beräknas bl a utifrån antal måltider som serveras per dygn). Fristerna/intervallerna bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och grundar sig på f.d Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd om rengöring och brandskyddskontroll.

Klicka här för att boka eller ändra brandskyddskontroll
VÄRT ATT TÄNKA PÅ FÖR DIG SOM ANVÄNDER KOLGRILL
  • Kolgrillar i storkök blir allt vanligare och många klagar över oklara regler kring installation och användning.
  • Klart är dock att det anses som högst olämpligt att en kolgrill ansluts till imkanalen eller till övrig ventilation.
  • För att begränsa risken av eldspridning bör en kolgrill alltid anslutas till en separat kanal. Ett krav är att kanalen skall vara soteldsbeständig.
  • Erfarenheter visar att s.k svartplåtskanal håller gott skydd vid brand. Därför bör svartplåt vara minimikrav för en  kolgrill.
  • Ännu bättre är en regelrätt rökgaskanal.
  • Avstånd mellan filter och kolgrill bör aldrig vara under 1 meter. Större avstånd kan krävas beroende på strålningsintensiteten.
ÄR DU NY SOM RESTAURANG-ÄGARE?
  • Om du planerar att ta över en befintlig restaurang kan du alltid kontakta oss för att få veta vad som gäller och vilka överenskommelser vi har haft med den tidigare ägaren.
  • Har du redan tagit över en rörelse måste du meddela ägarförändringen till oss. Vi vill naturligtvis ha goda relationer med våra kunder - en bra början är att vi har korrekta uppgifter i vårt register!
ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross