VENTILATION

Det kan tyckas vara självklart att få andas frisk luft. Och vi i den här delen av världen, det klara och förhållandevis rena Norden, borde väl inte ha några problem med den frågan? Luften är ju gratis och den finns i mängder. Men gör den det?

Vår moderna livsstil har gjort att vi spenderar hela 90% av vår tid inomhus. Vi får alltså inte särskilt mycket frisk luft i oss, även om vi tror det.

För alla har vi ju någon form av ventilationsanläggning. Därmed reflekterar vi kanske inte så mycket kring frågan. Luften finns ju där. Men vad som finns i den är en annan fråga.

Uppgifter från WHO, Världshälsoorganisationen, pekar på att så många som en tredjedel av husen i den industrialiserade världen kan betraktas som sjuka. Samtidigt klagar allt fler på trötthet och huvudvärk. Åkommor relaterade till lungor och luftvägar blir allt vanligare.

Det finns två enkla sätt att förebygga dessa problem: att se till att ventilationen fungerar optimalt och att hålla luftfuktigheten nere.

GROGRUND FÖR MÖGELSVAMP OCH KVALSTER

Hög luftfuktighet ökar risken för kvalsterallergi, eftersom kvalster trivs i fukt och värme. Har inneluften mer än 50 procent relativ fuktighet utgör den en grogund för mögelsvampar, bakterier och dammkvalster.

De avger alla ämnen som kan vara obehagliga eller direkt ohälsosamma. Fukt undviks genom att avdunstning förhindras. Genom att lägga lock på kastruller, undvika ymnigt duschande och badande samt att inte ha alltför många krukväxter kan man i de flesta hus hålla luftfuktigheten på en lämplig nivå. Men viktigast av allt är att se till att ventilationssystemet är rent och funktionsdugligt.

Om du trots kontrollerad ventilation och vädring misstänker att din bostad har hög luftfuktighet, eller ser tydliga tecken på det – som t.ex. fuktfläckar, röta, mögel eller kondens på glasrutor – eller vill göra en ”hälsokontroll” av ditt hus, kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun.

klicka här för att boka rengöring av er ventilation
ANDAS FRISKLUFT

REGELBUNDNA KONTROLLER MINSKAR RISKERNA

I vilken sorts hus du än bor är det viktigt att ventilationssystemet regelbundet ses över. Luftgångarna blir smutsiga med tiden och kan i värsta fall gro igen helt.

Låt oss regelbundet  inspektera ditt system och rengöra luftkanalerna, så minskar risken för sjukdom och allergi.

Du kommer också att sova bättre om natten - och vara piggare om dagen.

SÅ KAN DU SJÄLV UNDERSÖKA DIN VENTILATION

Om det tar längre än en kvart för imman på badrumsspegeln att  försvinna efter att man duschat, är luftgenomströmningen otillräcklig i
badrummet.

Blir det imma på innanfönstret när det är varmare än -10 grader ute är ventilationen inte tillräcklig.

Ett sätt att se att frånluftsdonet fungerar är att hålla upp en bit toalettpapper mot det. Om det sugs fast rejält fungerar troligen donet.

Vill man göra en mer noggrann kontroll av luftkvalitén inomhus kan man köpa en mätare som kontrollerar koldioxidhalten i luften.

ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross