BOSTADSRÄTT & FÖRVALTNING

Vår lösning är ekonomisk för dig – den friska luften får du på köpet!

De flesta flerbostadshusen idag är uppförda under 60- och 70-talen. Då byggde man tätt för att spara energi, vilket i sin tur ledde till att luften i våra hem blev sämre. Idag vet vi bättre om byggteknik, men kvarlevorna från förr fortsätter att göra sig påminda.

Den dåliga ventilationen är ett utbrett samhällsproblem. Damm, avgaser och föroreningar sprids med inomhusluften – som vi exponeras för i nio tiondelar av våra liv. Forskare pekar nu på att så mycket som femhundra dödsfall om året kan sättas i samband med vårt dåliga inkomhusklimar. Det är ungefär lika många som förolyckas i trafiken varje år.

VÅR IDÉ – ATT ÅTERSTÄLLA SÅ NÄRA NYSKICK SOM MÖJLIGT

Vägen till en optimerad ventilation behöver inte vara krånglig eller kostsam. Ofta räcker det att med jämna intervaller rensa kanalerna för att få fart på luftflödena. Och det är vår idé. Att återställa ventilations-anläggningen så nära nyskicket som möjligt.

Kanalrensning, injustering och filterbyten är dessutom enkla ingrepp utan större störningar. Och kostnaden är högst ekonomisk. Du undviker nyinvesteringar och kan dessutom spara pengar i energiförbrukning. En ventilationsanläggning i balans avspeglar sig ofta i ekonomin.

HUR OFTA BÖR SYSTEMET GÖRAS RENT?

Hur ofta ett ventilationssystem bör rengöras beror på vilken typ av anläggning det handlar om, och om det är frånluft eller tilluft. Utifrån vår egen branscherfarenhet kan vi som riktlinje rekommendera följande: 

  • F-system = Vart 4:e år
  • S-system = Vart 6:e år
  • FT(X)-system = Frånluftskanal vart 3:e år, tilluft vart 9:e år
klicka här för att boka rengöring av er ventilation
REGELBUNDNA KONTROLLER

SJÄLVDRAGSSYSTEM (S)
Har inga fläktar utan bygger på att varm inomhusluft stiger upp i lokalen och sedan ut i frånluftskanalerna med hjälp av skorstensverkan. Tilluften tillförs sedan genom otätheter i fönster och dörrar – eller genom springventiler i fönster.

Nackdelen med systemet är att det är svårt att kontrollera och att ventilationen kan variera, beroende på temperaturer och väderförhållanden.

FRÅNLUFTSSYSTEM (F)
Har fläktar som suger ut den förorenade luften ur rummet genom de frånluftskanaler som sitter i lokalerna. Tilluften tillförs genom springventiler eller uteluftsdon på väggar eller i fönster.

Fördelen med detta system är att man kan kontrollera ventilationen och få en jämn luftväxling i rummet. Nackdelen är tilluften – det är svårt att tillföra luften genom ventiler ut i det fria, utan att det skapar drag som upplevs kalla under vissa årstider.

FRÅN- &TILLUFTSSYSTEM (FT)
Det mest optimala systemet med från- och tilluftsfläktar som har separata kanaler som förser rummen med ren tilluft samt suger ut förorenad luft. Med detta system kan man kontrollera och injustera ventilationen fullt ut, likaså reglera värmen på tilluften så att den inte upplevs kall när den kommer in.

Detta kan man även kombinera med värmeåtervinning (FTX). Med en värmeväxlare tas värmen från frånluften och den tillsätts tilluften för att spara energi.

ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross