BESIKTNINGAR

INSTALLATIONSBESIKTNINGAR

Med våra besiktningar får du ett kvitto på att din nya eldstad och skorsten har byggts på rätt sätt. Rätt, så att du under många år kan elda på ett säkert sätt. Rätt, så att du vet vad du har betalat för. Rätt, så att byggnadsnämnden vet att byggreglerna har följts. Och rätt så att röken inte slår ner hos grannen eller sugs tillbaka in i huset.

Ja, att det helt enkelt blivit rätt på alla tänkbara sätt.

Det finns två sätt att göra rätt. Det ena är att bygga som vi alltid gjort i Sverige – med hjälp av hantverkskunnande och traditioner. Det kallar vi för att eldstaden och skorstenen har beprövade egenskaper.

Det andra sättet är att köpa ett färdigt system eller färdiga komponenter som sätts samman till en eldstad eller skorsten. Dessa metoder har ett certifikat som visar egenskaperna. Vi inom sotningen säger då att eldstaden och skorstenen har bestyrkta egenskaper.

Försäljningsbesiktning

När du avser att köpa eller sälja en fastighet och vill kolla upp alla eldstäder. En viktig fördjupande del av jordabalksbesiktningen vid fastighetsförsäljning.

Installationsbesiktning

När du installerat en ny eldstad med rökkanal för att få slutbesked av kommunen

Statuskontroll

När du vill veta status på befintlig skorsten eller eldstad. Vi besvarar frågor som till exempel: Kan jag elda i den här öppenspisen? Kan jag montera en braskamin till min skorsten? Hur många kanaler har jag i min murade skorsten?

Sprängningar

Kontroll av murade skorstenar och eldstäder inför, under och efter vibrationsalstrande arbeten.

Mer om regler, säkerhetsavstånd och övriga mått kring eldstäder och skorstenar hittar du i vårt avsnitt Installationsfakta.

klicka här för att boka eller ändra sotningstid

BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN

Bygglov och bygganmälan krävs normalt för ny- och tillbyggnad samt för att ändra en byggnads användningsområde.

Även en del åtgärder som inte är bygglovspliktiga kräver en anmälan. Den ska du lämna skriftligt till miljö- och byggnämnden i din kommun.

Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan kommunen har gett ett startbesked. Detta gäller t.ex nyinstallation och byte av eldstad.

Ta gärna kontakta med oss innan montering av eldstad och skorsten för att undvika problem vid installationsbesiktning.

ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross