BRANDSKYDDSKONTROLL

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen. Kontrollen innebär en prövning av anläggningens funktion och att dess egenskaper huvudsakligen överensstämmer med de krav som gällde när den togs i bruk.

Primärt är det fastighetsägaren som är ansvarig för brandsäkerheten – både vid själva installationstillfället och vid löpande användning. Det är också fastighetsägarens ansvar att underhålla anläggningen i brandförebyggande syfte. Det här är viktigt att ha i åtanke då frågorna inte bara handlar om liv och hälsa, utan också rent egendomsmässigt. Eventuell oaktsamhet kan innebära att försäkringen inte längre gäller.

VILKA OBJEKT OMFATTAS AV BRANDSKYDDSKONTROLLEN?

Tanken med brandskyddskontrollen är att den ska vara mer systematisk och ingående än den brandskyddkontroll som tidigare utfördes, då enligt Räddningstjänstlagen.

Idag omfattas Brandskyddskontrollen av 3 kap. 4 § i ”Lagen om skydd mot olyckor”. Där anges att alla objekt som är föremål för själva sotningen – eldstäder samt skorstenar – liksom tak och tillhörande byggnadsdelar ska kontrolleras.

Det är MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (fd Räddningsverket) som föreskriver vilka objekt som är föremål för sotning och brandskyddskontroll.

Följande objekt är aktuella för kontroll: 

  • Värme-, varmvatten, varmlufts- och ångpannor. 
  • Eldade köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder. 
  • Lokaleldstäder. 
  • Imkanaler från restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
klicka här för att boka eller ändra sotningstid
VAD UNDERSÖKS I BRANDSKYDDSKONTROLLEN?

Vid brandskyddskontrollen är det inte bara själva eldstadsanläggningen som undersöks utan även takbeläggning och andra tillhörande byggnadsdelar, som exempelvis bjälklagsgenomföringar samt pannrum och taksäkerhetsanordningar. Vidare berör kontrollen de fläktar, filter och spjäll som hör till fastighetens imkanaler.

Kontrollen utförs huvudsakligen okulärt. Vid förekommande fall sker fördjupad kontroll med hjälp av instrument. Kanalens täthet kan exempelvis prövas genom temperaturmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning.

På uppdrag av räddningstjänstförbundet kontrolleras även att fungerande brandvarnare finns på våningsplanen.

ADRESS
SJÖVIKSVÄGEN 9
833 35 STRÖMSUND
KONTAKT
Telefontid: Mån-Fre 08.00-11.00
Producerad av
cross